esjonassen.no

Om Eirik S. Jonassen

Rettshjelp og eiendomsmegling

Eirik S. Jonassen er utdannet jurist og har fem års erfaring som advokatfullmektig for advokat Øivind Rogne Olsen. I april 2020 overtok Jonassen advokat Øivind Rogne Olsens eiendomsmeglings- og rettshjelpsvirksomhet på Rjukan. Jonassen har tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å yte rettshjelp, samt tillatelse fra Finanstilsynet til å drive med eiendomsmegling.

Firmaet holder til i Sam Eydes gate 69 på Rjukan.

Eirik S. Jonassen vil fokusere på å kunne gi så rask og effektiv bistand som mulig, med høye krav til kvalitet. Det vil fokuseres på å holde klientens kostnader så lave som mulig, og klienten skal få prisanslag før oppdraget påbegynnes.

Om Eirik S. Jonassen rettshjelp