esjonassen.no

Priser

Rettshjelp

Rettshjelp

Bistand til rettshjelp beregnes etter tidsbruk, samt oppdragets art og kompleksitet.

Timeprisen er fra kr. 1800,- eksl.mva. pr. time til kr. 2000,- eksl.mva. pr. time.

Ta kontakt og legg frem saken din, så vil du få et anslag på hva arbeidet vil koste. I mange tvistesaker vil man ha rettshjelpforsikring via hjem- eller innboforsikring som dekker deler av salæret.

Jo bedre saken er opplyst fra klientens side, jo bedre, raskere og mer effektivt vil Jonassen kunne utføre oppdraget for deg. Dette vil også ha innvirkning på salærets størrelse.

Eiendomsmegling

Eiendomsmegling

Dersom du ønsker bistand i hele prosessen ved salg av eiendom, tilbyr Jonassen ordinær eiendomsmegling.

Meglersalæret kan avtales nærmere mellom megler og selger. Nedenfor er litt generell info om prisene ved vanlig eiendomsmegling:

Provisjon/prosent av salgssum. Prosent fastsettes etter avtale. Fastpris eller timebasert salær kan også avtales.

På grunn av de lave boligprisene på Rjukan vil det ved provisjon stort sett være snakk om minsteprisene, uansett hvilken prosent man blir enig om:

Minstepris meglersalær for leilighet eller borettsandel: kr. 40 000,- inkl. mva.

Minstepris for salg av enebolig/tomannsbolig: kr. 50 000,- inkl.mva.

Minstepris småbruk/gårdsbruk med driftsbygninger: kr. 65 000,- inkl.mva.

Disse summene inkluderer ikke utgifter til tredjeparter som boligsalgsforsikring, annonsering, taksering, offentlige gebyrer etc. Ta kontakt for et konkret prisanslag basert på eiendommen du skal selge, samt hvilke tilleggsomkostninger som er aktuelle for din eiendom.

Oppgjørsmegling

Skal du selge eiendom og har funnet kjøper selv? Oppgjørsmegling er et rimelig alternativ til eiendomsmegling.

På grunn av de lave boligprisene i Tinn er det svært vanlig at mange selgere i distriktet dropper å bruke megler til markedsføring av sin bolig, og velger advokat/eiendomsmegler til kun å lage kjøpekontrakt, foreta tinglysing og forestå oppgjøret mellom partene.

Prisen er etter tidsbruk med en timepris på kr. 1 800,- eksl.mva. ormalt vil et slikt oppdrag koste mellom kr. 13 000,- - 18 000,- inkl. mva. Ny pris kr. 18 000 – 24 000,- inkl. mva., avhengig av antall parter, om det skal innfris gjeld på eiendommen m.m.. Ta kontakt for et prisanslag på ditt konkrete oppdrag.

Offentlige gebyrer, typisk tinglysingsgebyrer eller dokumentasjon fra Kartverket/kommunen eller eierskiftegebyr til boligbyggelag/borettslag kommer i tillegg. For selger vil det være snakk om et tinglysingsgebyr for sikringsobligasjon (kr. 430,- – 585,-). For kjøper vil det være snakk om tinglysingsgebyr for skjøte/hjemmel, dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen (gjelder ikke borettsandeler) samt som regel et tinglysingsgebyr for bankens pantedokument. Dette er omkostninger partene ville fått uansett om de bruker megler eller ikke.

Boligsalgsforsikring / boligkjøperforsikring

Det tilbys boligsalgs- og boligkjøperforsikring. Pris på dette avhenger av type eiendom (selveier/andel) og salgssum. Ved oppgjørsoppdrag er det et krav at det foreligger minimum en gyldig tilstandsrapport (ikke eldre enn 6 måneder) for å kunne tegne boligsalgsforsikring. Ved oppgjørsmegling er det ikke mulig å tegne boligsalgsforsikring dersom eiendommen er annonsert på Finn.no eller via andre kanaler som tar betalt for annonseringen. Ta kontakt for å få pris på akkurat den eiendommen du skal selge.