esjonassen.no

Rettshjelp

Rettshjelp: for deg

Eirik S. Jonassen er utdannet jurist med tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å yte rettshjelp. Jonassen har fem års erfaring som advokatfullmektig for advokat Øivind Rogne Olsen. Gjennom sin erfaring har han opparbeidet seg god erfaring med juridiske spørsmål knyttet til fast eiendom, tomtefeste, jordskifte, tinglysing, husleierett, øvrig avtalerett, plan- og bygningsrett, selskapsrett samt arv, testament og dødsboskifte. Jonassen har bistått i flere saker knyttet til tvister om fast eiendom for domstolene/jordskifteretten