esjonassen.no

Tjenester

Rettshjelp

Rettshjelp

Eirik S. Jonassen er utdannet jurist med tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som advokat. Jonassen har fem års erfaring som advokatfullmektig for advokat Øivind Rogne Olsen, og har opparbeidet seg god erfaring med juridiske spørsmål knyttet til fast eiendom, tomtefeste, jordskifte, tinglysing, husleierett, øvrig avtalerett, plan- og bygningsrett, selskapsrett samt arv, testament og dødsboskifte. Jonassen har bistått i flere saker knyttet til tvister om fast eiendom for domstolene/jordskifteretten

Eiendomsmegling

Eiendomsmegling

Eirik S. Jonassen har tillatelse til å drive eiendomsmegling fra Finanstilsynet. Ved eiendomsmegling påtar firmaet seg hele jobben med å markedsføre din eiendom, avholde budrunde samt forestå oppgjøret mellom kjøper og selger. Jonassen legger opp til en stor grad av frihet for selger til selv å kunne styre mye av prosessen ved salget, slik at en kan holde kostnadene nede. Pris for eiendomsmegling vil i stor grad avhenge av den konkrete eiendommen som skal selges, både med hensyn til meglersalær og nødvendige utlegg til annonsering, taksering mv.

Oppgjørsmegling

Oppgjørsmegling er et meget rimelig alternativ til eiendomsmegling. Ved oppgjørsmegling har selger og kjøper blitt enig om pris og de vesentligste delene av avtalen selv, uten at megler har vært involvert i markedsføringen eller budrunde. I disse tilfellene er det vanlig at bankene vil kreve at en advokat/eiendomsmegler tar seg av kontrakt, tinglysing og oppgjør, samt at mange foretrekker at denne delen av overdragelsen går via en profesjonell, da små feil kan få kostbare følger. Jonassen har lang erfaring med slike oppgjørsmeglinger og vil gi deg rask og god hjelp.